VISIE

Samenstelling ploegen:

De ploegen worden samengesteld per leeftijd. Uitzondering hierbij kan zijn wanneer een bepaalde ploeg een tekort aan spelers heeft, de meer mature spelers uit de lagere leeftijdscategorie vast of sporadisch worden doorgeschoven naar een hogere leeftijdscategorie. Voorkeur gaat naar het spelen en trainen met leeftijdsgenoten.

In voorkomend geval, wanneer er 2 ploegen van dezelfde leeftijdscategorie kunnen gemaakt worden – indien voldoende spelers en trainers – zal er nooit worden gesproken over een A- en een B-ploeg maar steeds over “KV Brucom Sp Geel” en “KV Brucom Sp Groen” waarbij bij de indeling rekening zal gehouden worden met eerder sociale redenen (vriendjes, carpooling ouders) dan sportieve redenen. Bij voorkeur trainen en spelen deze 2 ploegen op hetzelfde moment zodat zij als één groep binnen de clubwerking gewaardeerd kunnen worden. De beide trainers zullen ook niet verantwoordelijk zijn voor 1 groep spelers, maar samen verantwoordelijk voor de gehele leeftijdsgroep. Dit levert enkel voordelen op naar samenwerking, efficiëntie en beoordeling.

Posities:

2v2

Spelers wisselen steeds af tussen “doelpunten maken” en “doelpunten tegenhouden”.

5v5

Gedurende het seizoen moet élke speler geproefd hebben van álle 5 posities.

Gedurende een wedstrijd gaat de voorkeur naar het spelen op 2 verschillende posities om op deze manier gedurende een bepaalde periode te kunnen wennen aan een bepaalde positie.

Er wordt niet gespeeld met vaste doelmannen. Jongens die een voorkeur hebben voor de positie als doelman, krijgen de kans om minstens de helft van de wedstrijd in doel te staan, maar zullen ook als veldspeler ingezet worden.

8v8

Gedurende het seizoen moet élke speler op regelmatige basis (minstens 10×15’) geproefd hebben van minstens 3 verschillende posities in minstens 2 verschillende linies.

Gedurende een wedstrijd gaat de voorkeur naar het spelen op 2 verschillende posities om op deze manier gedurende een bepaalde periode te kunnen wennen aan een bepaalde positie.

Bij U10-U11 wordt er niet gespeeld met vaste doelmannen. Jongens die een voorkeur hebben voor de positie als doelman, krijgen de kans om minstens 10 wedstrijden in doel te staan en zullen ook als veldspeler ingezet worden.

Bij U12-U13 kan er reeds een vaste doelman aanwezig zijn. Indien dit er meer dan 1 per team is, worden deze doelmannen ook ingezet als veldspeler.

11v11

Gedurende het seizoen moet élke speler op regelmatige basis (minstens 10×15’) geproefd hebben van minstens 2 verschillende posities in minstens 2 verschillende linies.

Er wordt geopteerd voor een vaste doelman. Indien dit er meer dan 1 per team is, worden deze doelmannen ook ingezet als veldspeler.

Postformatie

In het belang van de ontwikkeling en vervolmaking van de speler kan gekozen worden voor een specifieke positie. Niets belet echter de trainer om in functie van de verdere ontwikkeling van de speler, deze nog steeds sporadisch te gebruiken in een andere positie. Belangrijk: de speler en zijn ontwikkeling staan bij deze keuze centraal.

Er wordt geopteerd voor een vaste doelman. Indien dit er meer dan 1 per team is, worden deze doelmannen ook ingezet als veldspeler.

Principes speelgelegenheid:

5v5: Elke speler die heeft deelgenomen aan de trainingen en geselecteerd is voor de wedstrijd speelt evenveel. De minuten die gemaakt worden als doelman tellen mee in het totaal aantal gespeelde minuten.
8v8: Elke speler die heeft deelgenomen aan de trainingen en geselecteerd is voor de wedstrijd speelt minstens de helft van de wedstrijd, dit wil zeggen 2 quarters. De minuten die gemaakt worden als doelman tellen mee in het totaal aantal gespeelde minuten.
11v11: Elke speler die heeft deelgenomen aan de trainingen en geselecteerd is voor de wedstrijd speelt minstens de helft van de wedstrijd, dit wil zeggen 2 quarters. De minuten die gemaakt worden als doelman tellen mee in het totaal aantal gespeelde minuten.
Postformatie: Elke speler die heeft deelgenomen aan de trainingen en geselecteerd is voor de wedstrijd speelt minstens 30’ van de wedstrijd.