Nieuwsbrief

Beste spelers, speelsters en ouders,

Wellicht hebben jullie vandaag via verschillende media vernomen dat er een fusie tussen KV Brucom Sport en SK Leeuw tot stand zou gekomen zijn. Zowel het bestuur van KV Brucom als het bestuur van SK Leeuw betreuren deze voorbarige berichtgeving. In een gezamenlijk streven naar het aanbieden van een zo kwalitatief mogelijke jeugdopleiding binnen het Leeuwse voetbal werden er weliswaar zeer constructieve gesprekken opgestart sedert eind januari 2020, maar dienen er nog zowel administratieve als juridische aspecten uitgeklaard te worden. Beiden besturen hopen dat door de voorbarige berichtgeving geen roet in de onderhandelingen gegooid werd en hopen dat de onderhandelingen in alle sereniteit kunnen verder gezet worden.

De onderhandelingen worden in alle ernst gevoerd en niets wordt aan het toeval overgelaten om tot een zo sterk mogelijke uitkomst te komen waarvan de talentvolle Leeuwse jeugd de vruchten zal van mogen plukken: het voetballen in eigen gemeente met de buurjongens en -meisjes, de mogelijkheid krijgen om een provinciale opleiding te kunnen volgen, de zekerheid aangeboden te krijgen om na de jeugdopleiding ook in de senior ploegen verder te kunnen sporten, …

Om aan alle eisen te kunnen voldoen inzake provinciale opleiding werd vorig seizoen reeds door SK Leeuw een audit aangevraagd die de knelpunten aan de kaak stelde. Intussen werden hieromtrent reeds stappen gezet onder de vorm van uitbreiding van de sportieve omkadering waarvan een aantal gesprekken reeds afgerond zijn en andere nog lopende zijn, de momenteel lopende trainersopleiding die doorgaat op SK LEEUW die op korte termijn zal zorgen voor een uitgebreide gediplomeerde trainersstaf,… Door de toenadering van beide clubs kan er bovendien nog eens een sterk centraal bestuur samengesteld worden dat intussen reeds gesprekken opstartte met het gemeentebestuur inzake onvolkomenheden aan de bestaande infrastructuren en om bijsturing vroeg inzake de ondersteuning aan alle voetbalclubs aangaande bvb de nutsvoorzieningen. De nieuwe organisatie streeft naar het aanbieden van voetbalplezier naar alle spelers toe, zowel de getalenteerde als de minder getalenteerde spelers.

Door de krachten te bundelen hopen beide besturen, in samenwerking met het gemeentebestuur, hiervoor in de toekomst garant te kunnen staan in 1 sterke organisatie en een signaal te geven naar de Leeuwse jeugd dat ze in de toekomst niet meer hoeft uit te wijken naar de naburige gemeenten. Van zodra de onderhandelingen ook effectief concrete resultaten hebben opgeleverd zal hierover verder gecommuniceerd worden.

Met sportieve groeten,

Het KV Brucom bestuur & SK Leeuw bestuur