INTERN REGLEMENT

SPECIFIEKE GEDRAGSREGELS / RICHTLIJNEN VOOR JEUGDSPELERS:

Een kwalitatieve jeugdwerking opbouwen is één punt. Deze handhaven en verder uitbouwen is de volgende doelstelling. Om deze doelstelling te kunnen verwezenlijken vragen wij een aantal regels te respecteren.

STIPTHEID:

Voor de training probeer je 15 minuten voor aanvang op het oefenterrein te zijn.

Bij wedstrijden (zowel bij thuiswedstrijden als bij uitwedstrijden) ben je op het afgesproken uur in de kleedkamer of op de parking.

Aanwezigheid op de training is aangewezen en wordt nauwkeurig door de trainer opgevolgd.

Indien een speler omwille van ziekte, blessure of andere redenen niet aanwezig kan zijn op de training, waarschuwt de speler tijdig en persoonlijk de trainer.

Vanaf U12 dient elke speler bij een wedstrijd/tornooi in het bezit te zijn van zijn identiteitskaart. Zonder identiteitskaart wordt de speler niet weerhouden voor de wedstrijd.

Uiterlijk 20 minuten na het einde van de training en wedstrijden worden de kleedkamers (gekuist) verlaten.

HOUDING:

Wij zijn beleefd tegenover iedereen: scheidsrechter, trainer,medespelers,tegenpartij, ouders en clubmedewerkers, dit zowel op als naast het veld.

Verzorg je taalgebruik! Wij spreken algemeen Nederlands.

Elke speler schudt de hand van de scheidsrechter en van de tegenpartij( zowel spelers, trainers als afgevaardigden) – ook na een verloren wedstrijd.

Wij rekenen op jullie voor een goede sfeer in elke ploeg. Negatieve uitlatingen, discriminatie, pestgedrag en verkeerd taalgebruik zullen niet getolereerd worden.

HYGIENE:

Na elke training of wedstrijd wordt bij voorkeur door elke speler gedoucht, zeker vanaf U12. Het gebruik van badslippers wordt hierbij ten stelligste aanbevolen.

Enkel de trainer/afgevaardigde houdt toezicht in de kleedkamer. Hierop wordt enkel voor de allerkleinsten een uitzondering toegestaan. Doch vragen we de ouders uw kind zo zelfstandig mogelijk te laten gedragen.

Er worden geen waardevolle spullen meegenomen naar de training (dure kledij, horloges, kettingen, GSM’s, iPhones,…) De club is niet verantwoordelijk voor diefstal in de kleedkamers. In de kantine zijn opbergdozen voorzien ter bewaring van waardevolle spullen.

Voor alle spelers tot 18 jaar geldt een absoluut alcohol –en rookverbod in de kleedkamer, de kantine en in de buurt van het sportstadium en bij uitwedstrijden.

Geen enkele speler mag in het bezit zijn van of onder invloed zijn van verdovende middelen. Spelers die hiertegen zondigen zullen de club ontzegt worden.

KLEDING & MATERIAAL:

Het wedstrijdshirt en de broek worden voor elke wedstrijd door de club verzorgd. Wedstrijdkousen worden in het begin van het seizoen (na betaling van het lidgeld) aan de spelers uitgedeeld. Elke speler heeft deze bij elke wedstrijd gewassen bij.

Scheenbeschermers zijn verplicht bij elke wedstrijd.

Van U6 tot U11 zijn aluminium studs niet toegelaten noch voor de training noch voor de wedstrijd.

Voor U12 tot U15 raden wij aan om nog zoveel mogelijk met vaste studs (Multi’s) te spelen voor zover de terreinomstandigheden dit toelaten.

Regenvestje/trainingsvest en lange broek zijn verplicht tijdens de trainingen in de winterperiode. De trainer zal aangeven wanneer deze periode begint en eindigt.

Voetbalschoenen dienen steeds in ordentelijke staat, droog en gepoetst te zijn.

INFRASTRUCTUUR:

De kleedkamers worden enkel gebruikt om zich om te kleden en te douchen na de training/wedstrijd.

De schoenen en voetballen dienen buiten gereinigd te worden in de daarvoor voorziene waterbak/borstels.

Het reinigen van de kleedkamers gebeurt door de trainer/afgevaardigde van de club. In de oudere jeugdcategorieën mag hij spelers aanduiden om te poetsen, maar controleert nadien altijd.

Het materiaal en de infrastructuur worden steeds met het nodige respect behandeld.

VERVOER:

Alle verplaatsingen worden met de auto gemaakt, tenzij in zeer speciale omstandigheden.

Stipt op het afgesproken tijdstip vertrekken de auto’s. Indien mogelijk trachten we te carpoolen. Wie rechtstreeks naar het terrein van de tegenstrever gaat, waarschuwt steeds de trainer of afgevaardigde.

STUDIE EN VOETBAL:

Studies hebben steeds voorrang op het voetbal. Op regelmatige basis de trainingen bijwonen is een vereiste. Sporten is ontspanning.

Indien een speler verstek moet geven door schoolactiviteiten, dient dit gemeld te worden.

Vergeet niet dat succes op school en succes in het voetbal meestal hand in hand gaan!

SPECIFIEKE GEDRAGSREGELS / RICHTLIJNEN VOOR OUDERS:

Een kwalitatieve jeugdwerking opbouwen is één punt. Deze handhaven en verder uitbouwen is de volgende doelstelling. Om deze doelstelling te kunnen verwezenlijken vragen wij ook aan de ouders een aantal regels te respecteren.

STIPTHEID:

Dat jullie kinderen tijdig op training/op de wedstrijd zijn is een gedeelde verantwoordelijkheid. Is er een reden waardoor je kind niet op tijd zal zijn, gelieve dan steeds de trainer of afgevaardigde te verwittigen.

We zetten onze kinderen niet gewoon af op de parking. We begeleiden hen naar de kleedkamer of het oefenveld.

Wanneer er een geplande afwezigheid is door bijvoorbeeld een familiefeest, een reis,… gelieve dit ruim op voorhand aan de trainer mee te delen zodanig dat hij hier rekening mee kan houden.

HOUDING:

Positieve belangstelling maar geen overdreven aandacht voor de prestaties van uw eigen kind. Steun uw kind vooral bij tegenslagen en teleurstellingen en relativeer goede prestaties.

Sportief gedrag en gezond enthousiasme voor, tijdens en na de wedstrijden en dit zowel t.o.v. uw kind, zijn/haar ploegmaats, de trainer en afgevaardigden, de tegenstrever en de scheidsrechter.

Geen inmenging in de opstelling, speelwijze en andere voetbaltechnische aspecten. Coaching tijdens de wedstrijd gebeurt door de trainer en niet door de afgevaardigden of ouders.

Gelieve negatieve en positieve kritiek rechtstreeks aan de verantwoordelijke personen mede te delen. Dit is zeer belangrijk om een goede sfeer te scheppen in alle geledingen van de club.

Inschrijven in onze club impliceert dat u akkoord gaat met voorgaande afspraken.

HYGIENE, KLEDING EN INFRASTRUCTUUR:

Zorg ervoor dat jullie kind steeds douchegerief mee heeft met de wedstrijden.

Zorg ook steeds voor reservekledij.

In de winterperiode eisen wij aangepaste kledij en dit voor het welzijn van jullie kinderen.

Voetbalschoenen dienen steeds proper te zijn, hier hebben jullie als ouders een gedeelde verantwoordelijkheid.

Respecteer onze infrastructuur en de huishoudelijke regels die hier van toepassing zijn. Het is verboden te roken in publieke ruimten.

VERVOER:

Wees tijdig op de afspraak bij uitwedstrijden. Wanneer jullie rechtstreeks naar het veld van de tegenstander rijden, gelieve de trainer hiervan steeds op de hoogte te brengen.

Neem als ouder op regelmatige basis je verantwoordelijkheid voor het vervoer van onze spelertjes.

Wij stimuleren carpoolen maar wees hoffelijk en neem zelf initiatief.

Respecteer de wegcode.

Roken in de auto bij het vervoer van jonge sporters raden wij ten stelligste af.

CONTACT:

Gelieve bij problemen de hiërarchische lijn binnen te club te respecteren. Jullie eerste aanspreekpunt is de trainer van jullie zoon/dochter of zijn afgevaardigde. Daarna volgt de TVJO van de club en de jeugdvoorzitter. Tot slot heb je de clubvoorzitter.

SPECIFIEKE GEDRAGSREGELS / RICHTLIJNEN VOOR TRAINERS:

STIPTHEID:

Trainers zijn ruim voor de training aanwezig op de club. Dit om de training voor te bereiden en de ouders te ontvangen met eventuele vragen.

Voorziene afwezigheden worden ruim op voorhand doorgegeven aan de TVJO zodanig dat er een oplossing kan uitgewerkt worden.

Ook plotse afwezigheid wordt steeds doorgegeven.

Trainers geven ten laatste de tweede training van de week specifieke wedstrijdafspraken door aan de ouders.

Trainers zijn verplicht aanwezig op de trainersvergadering onder leiding van de TVJO.

Trainers zijn verplicht aanwezig op extrasportieve activiteiten die de club organiseert.

HOUDING:

Wij zijn beleefd tegenover iedereen: scheidsrechter, spelers, tegenpartij, ouders en clubmedewerkers, dit zowel op als naast het veld.

Verzorg je taalgebruik! Wij spreken algemeen Nederlands.

Elke trainer schudt de hand van de scheidsrechter en van de tegenpartij( zowel spelers, trainers als afgevaardigden) – ook na een verloren wedstrijd.

Wij rekenen op jullie voor een goede sfeer in elke ploeg. Negatieve uitlatingen, discriminatie en verkeerd taalgebruik zullen niet getolereerd worden.

HYGIENE, MATERIAAL EN INFRASTRUCTUUR:

Het reinigen van de kleedkamers gebeurt door de trainer/afgevaardigde van de club. In de oudere jeugdcategorieën mag hij spelers aanduiden om te poetsen, maar controleert nadien altijd.

SPECIFIEKE GEDRAGSREGELS / RICHTLIJNEN VOOR AFGEVAARDIGDEN:

STIPTHEID:

Afgevaardigden zijn tijdig aanwezig op wedstrijddagen.

Ze vullen op een correcte manier het elektronisch wedstrijdformulier in.

Voorziene afwezigheden worden ruim op voorhand doorgegeven aan de TVJO/trainer zodanig dat er een oplossing kan uitgewerkt worden.

Ook plotse afwezigheid wordt steeds doorgegeven.

HOUDING:

Wij zijn beleefd tegenover iedereen: scheidsrechter, spelers, tegenpartij, ouders en clubmedewerkers, dit zowel op als naast het veld.

Verzorg je taalgebruik! Wij spreken algemeen Nederlands.

Wij rekenen op jullie voor een goede sfeer in elke ploeg. Negatieve uitlatingen, discriminatie en verkeerd taalgebruik zullen niet getolereerd worden.

Een afgevaardigde is geen coach. Hij steunt zijn coach maar geeft geen tactische richtlijnen aan de spelers.

Vertegenwoordig de club en straal de waarden van de club uit bij elke wedstrijd.

HYGIENE, MATERIAAL EN INFRASTRUCTUUR:

Het reinigen van de kleedkamers gebeurt door de trainer/afgevaardigde van de club. In de oudere jeugdcategorieën mag hij spelers aanduiden om te poetsen, maar controleert nadien altijd.