Bestuur

Functie email
Voorzitter Marc De Bosscher voorzitter@kvbrucomsp.be
Ondervoorzitter ondervoorzitter@kvbrucomsp.be
Secretaris Marc De Bosscher secretaris@kvbrucomsp.be
Penningmeester Johan Vanderrusten penningmeester@kvbrucomsp.be
Cel eerste elftal
Jeugdvoorzitter Dries Moons
Jeugdcoördinator Stijn De Bosscher
Bijkomende leden Rudi Ghysels
Jean-Claude De Geest
Bart Janssens
Feestbestuur Kati Desmedt
Materiaalmeester Danny Borremans
Sponsoring sponsoring@kvbrucomsp.be
Kantine Jean-Claude De Geest 02/360.08.00
Communicatie Omer Beckers communicatietechnologieën